Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 12 Jul 2018 17:00 JPN v GER Kawasaki Juko Stadium Official 1 - 6 Lineup
Senior Mens Outdoor 18 Jul 2018 17:00 JPN v GER Kawasaki Juko Stadium Official 1 - 5 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 YAMASAKI Koji 22 0 2 107
3 TANIMITSU Miyu 22 0 1 21
4 MITANI Genki 28 0 2 175
5 TANAKA Seren 25 0 2 119
6 OCHIAI Hiromasa 24 0 2 91
7 MURATA Kazuma 26 1 2 133
8 HOSHI Suguru 25 0 2 111
9 TANAKA Kenta 30 0 1 166
10 KUROGAWA Daichi 24 0 0 15
11 KITAZATO Kenji 29 1 2 169
13 YAMASHITA Manabu (C) 29 0 2 199
14 TANAKA Kaito 22 0 2 56
15 ITO Yoshikazu 23 0 0 5
17 FUKUDA Kentaro 22 0 2 72
19 YAMAMIZU Tsubasa 23 0 0 32
20 OHASHI Masaki 25 0 2 110
21 WAKURI Hirotaka 23 0 0 73
23 KISHITA Takuya 23 0 0 15
25 YAMADA Shota 23 0 2 115
27 OZAWA Ryo 23 0 0 7
28 TAKANO Yusuke (GK) 22 0 2 48
29 ZENDANA Hirotaka 25 0 2 124
30 YOSHIKAWA Takashi (GK) 23 0 2 110
31 WATANABE Kota 21 0 2 81
32 KIRISHITA Yoshiki 19 0 2 71
  2  
* As of 2018-07-12

Name Role
YAMABORI Takahiko Team Manager
AIKMAN Siegfried Head Coach
ANAI Yoshihiro Assistant Coach
KAWAMURA Atsushi Physiotherapist
MAKIMOTO Satoshi Physiotherapist / Stand-In Manager
NAKANO Masafumi Video Technician