Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 8 Jul 2018 16:00 JPN v NZL Ibuki Stadium Official 3 - 3 Lineup
Senior Mens Outdoor 9 Jul 2018 16:00 JPN v NZL Ibuki Stadium Official 7 - 1 Lineup
Senior Mens Outdoor 11 Jul 2018 19:00 JPN v NZL Kawasaki Juko Stadium Official 2 - 3 Lineup
Senior Mens Outdoor 13 Jul 2018 18:00 JPN v NZL Kawasaki Juko Stadium Official 1 - 0 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 YAMASAKI Koji 22 2 4 104
3 TANIMITSU Miyu 22 0 3 21
4 MITANI Genki 28 0 4 175
5 TANAKA Seren 25 0 4 110
6 OCHIAI Hiromasa 24 0 3 82
7 MURATA Kazuma 26 2 4 127
8 HOSHI Suguru 25 1 3 111
9 TANAKA Kenta 30 3 4 161
10 KUROGAWA Daichi 24 0 1 15
11 KITAZATO Kenji 29 2 3 169
13 YAMASHITA Manabu (C) 29 0 4 193
14 TANAKA Kaito 22 0 3 51
15 ITO Yoshikazu 23 0 1 5
17 FUKUDA Kentaro 22 0 2 72
19 YAMAMIZU Tsubasa 23 0 1 29
20 OHASHI Masaki 25 0 3 101
21 WAKURI Hirotaka 23 0 1 73
23 KISHITA Takuya 23 0 1 15
25 YAMADA Shota 23 3 4 109
27 OZAWA Ryo 23 0 2 7
28 TAKANO Yusuke (GK) 22 0 4 48
29 ZENDANA Hirotaka 25 0 3 124
30 YOSHIKAWA Takashi (GK) 23 0 4 101
31 WATANABE Kota 21 0 3 81
32 KIRISHITA Yoshiki 19 0 3 62
  13  
* As of 2018-07-08

Name Role
YAMABORI Takahiko Team Manager
AIKMAN Siegfried Head Coach
ANAI Yoshihiro Assistant Coach
KAWAMURA Atsushi Physiotherapist
MAKIMOTO Satoshi Physiotherapist / Stand-In Manager
NAKANO Masafumi Video Technician