Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 15 Feb 2018 18:00 JPN v PAK (RR) Official 2 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 16 Feb 2018 18:30 OMA v JPN (RR) Official 0 - 3 Lineup
Senior Mens Outdoor 18 Feb 2018 18:30 JPN v PAK (RR) Official 1 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 19 Feb 2018 18:30 OMA v JPN (RR) Official 0 - 4 Lineup
Senior Mens Outdoor 20 Feb 2018 19:30 PAK v JPN (Final) Official 2 - 3 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 YAMASAKI Koji 21 2 5 132
2 YAMADA Shota 23 3 5 151
3 TANIMITSU Miyu 22 0 4 21
4 MITANI Genki 27 0 4 193
5 TANAKA Seren 25 0 5 164
7 MURATA Kazuma 26 2 4 133
8 HOSHI Suguru 25 0 4 111
9 TANAKA Kenta 29 3 5 166
10 KUROGAWA Daichi 24 0 4 15
11 KITAZATO Kenji 28 0 5 175
13 YAMASHITA Manabu (C) 29 0 5 223
14 TANAKA Kaito 22 0 5 93
18 WATANABE Kota 21 0 4 81
20 OHASHI Masaki 24 0 5 149
21 WAKURI Hirotaka 23 3 4 73
23 KISHITA Takuya 22 0 4 15
25 SUGIYAMA Atsushi 20 0 4 5
27 OZAWA Ryo 22 0 4 7
30 YOSHIKAWA Takashi (GK) 23 0 5 151
31 SHIMMOTO Suguru (GK) 26 0 3 63
  13  
* As of 2018-02-14

Name Role
YAMABORI Takahiko Team Manager
AIKMAN Siegfried Head Coach
MAKIMOTO Satoshi Physiotherapist / Stand-In Manager
KAWAMURA Atsushi Physiotherapist
NAKANO Masafumi Physiotherapist / Stand-In Manager
VELLINGA Reiner Video Technician