Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 2 Mar 2017 15:30 IND v BLR Official 5 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 3 Mar 2017 15:30 IND v BLR Official 2 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 5 Mar 2017 15:30 IND v BLR Official 3 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 6 Mar 2017 15:30 IND v BLR Official 2 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 8 Mar 2017 10:00 IND v BLR Official 3 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 MIKANOVICH Veranika (GK) 26 0 5 24
2 SYDDYKAVA Karyna 19 0 4 30
3 KURHANSKAYA Yuliya 32 0 5 37
4 FILIPOVICH Yauheniya 20 0 4 12
5 TSABROVA Hanna 19 0 5 21
6 HALINOUSKAYA Maryia (C) 32 0 5 57
7 SKURAT Lizaveta 20 0 4 23
8 BELAVUSAVA Darya 20 0 4 44
9 BATURA Ryta 30 1 3 53
10 MITSKEVICH Kristina 27 0 4 28
11 MIKHEICHYK Yuliya 27 1 5 41
12 BAHUSHEVICH Sviatlana 27 2 5 59
13 SYCHEUSKAYA Rehina 27 0 4 21
14 SILITSKAYA Nadzeya 30 0 5 65
15 SYRAYEZHKA Nastassia 28 1 5 48
16 SKRYBA Volha 17 0 5 32
17 NIKITSIHA Maryna 22 0 4 27
19 SHTSIN Natallia 19 0 5 46
20 NAVITSKAYA Maryna (GK) 35 0 5 58
21 MIKULICH Aliaksandra 18 0 4 4
  5  
* As of 2017-03-02

Name Role
KRUIS Herman Team Manager
DUKHOVICH Katsiaryna Stand-In Manager
LUSCHIK Vladimir Stand-In Manager
LUSHCHYK Uladzimir Assistant Coach
TSIPKO Oksana Physiotherapist