Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 27 Jul 2010 11:35 JPN v IND (Round Robin) Official 3 - 2 (2 - 2) Lineup
Senior Womens Outdoor 28 Jul 2010 11:35 IND v CHN (Round Robin) Official 1 - 6 (0 - 3) Lineup
Senior Womens Outdoor 30 Jul 2010 12:35 KOR v IND (Round Robin) Official 5 - 3 (2 - 1) Lineup
Senior Womens Outdoor 31 Jul 2010 10:05 CHN v IND (3 v 4) Official 1 - 2 (0 - 0) Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
2 TOPPO Binita 0 1 14
4 KIRO Pretty Sunila 0 2 2
6 KAUR Kirandeep 21 0 3 144
8 THOKCHOM Chanchan 22 0 3 110
9 KAUR Surinder (C) 1 3 12
11 RANI Poonam 17 0 3 195
12 BALI Yogita (GK) 23 0 1 66
13 Etimarpu Rajani (GK) 20 0 2 92
14 RANI Ritu 18 0 3 240
16 BADRAN Monika 0 3 5
17 DEEPIKA 23 1 3 230
18 HANDA Jaseet Kaur 22 0 3 20
19 BARLA Mukta Prava 0 3 10
21 YENDALA Soundarya 20 0 3 116
24 ANJUM Saba 25 2 3 20
25 KAUR Joydeep 21 0 3 110
28 Rani 15 1 3 249
30 PRADHAN Subhadra 24 1 3 16
  6  
* As of 2010-07-27

Name Role
YADAV Madhu Team Manager
KAUSHIK Maharaj Krishon Head Coach