TASHKEYEV Yermek History

Kazakhstan

Age: 20

Matches Played

Match # Date/Time Details Scoreline Minute Goals Cards
2 18 Dec 2018 12:00 KAZ v NEP (RR) 6 - 0 X FG 15 PS 25 FG 53 FG 59 17
3 19 Dec 2018 14:00 AFG v KAZ (RR) 0 - 8 X FG 43
6 22 Dec 2018 14:00 KAZ v UZB (RR) 2 - 6 X 55