2018 Test Matches: SCO v ITA (W)

Glasgow (SCO)

12 - 15 Jun 2018

Local Time 2021-10-28 16:12:45
Senior Womens Outdoor

 SCO - ITA 
2 - 1

 SCO - ITA 
2 - 3

 SCO - ITA 
2 - 2

Pool Standings