2016 Test Matches: SCO v ITA (M)

Glasgow (SCO)

18 - 20 Aug 2016

Local Time 2022-05-20 01:08:05
Senior Mens Outdoor

 SCO - ITA 
5 - 0 (3 - 0)

 SCO - ITA 
3 - 3 (2 - 2)

 SCO - ITA 
8 - 2 (4 - 2)

Appointments
  Day Matches Colours Umpires Technical
2016-08-18 1 0 / 1 2 / 2 3 / 3
2016-08-20 1 0 / 1 2 / 2 3 / 3
2016-08-21 1 0 / 1 2 / 2 3 / 3